Vad skiljer den spanska mäklarmarknaden mot den svenska?

Att köpa bostad i Spanien skiljer sig mot att köpa bostad i Sverige på flera punkter. Här i Sverige är fastighetsmäklaryrket reglerat och du behöver en högskoleutbildning för att få lov att kalla dig fastighetsmäklare. I Spanien behöver du inte vara auktoriserad på samma sätt för att få lov att starta en mäklarbyrå och arbeta som mäklare. Därför behöver man som köpare vara noggrann när man letar efter mäklare i Spanien.


Vi har listat några fler saker som skiljer sig åt vid ett köp av en fastighet eller lägenhet i Spanien. 


Exklusivitet

I Sverige har man som mäklare exklusivitet på fastigheten. Det innebär i praktiken att man företräder inte bara säljaren utan även köparen. I Spanien har säljaren oftast en egen mäklare. Du som har planerat att investera i ett objekt anlitar en köpmäklare som ska tillvarata dina intressen.


Ingen budgivning

När du väl har hittat en mäklare som du tycker verkar bra och ett objekt som du gärna vill köpa påbörjas en process som även den skiljer sig åt mot den vi är van vid i Sverige. Här på hemmaplan brukar vi ha organiserade visningar på helgen där ett antal köpare kan buda på ett objekt. I Spanien fungerar det annorlunda. Där lägger du ett bud på objektet du vill köpa och med hjälp från mäklaren kommer du fram till ett pris som både säljare och köpare accepterar.  


Juridisk hjälp

Det är inte särdeles komplicerat att köpa en fastighet eller en lägenhet i Spanien om man väljer att göra det på rätt sätt. Men man kan behöva stöd om man inte har goda kunskaper i spanska. Därför är det bra att anlita en opartisk advokat som kan företräda dig genom köpprocessen. Bland annat kan denne advokat se om det finns några brister eller fel i det spanska fastighetsregistret som behöver korrigeras. Advokaten kan även hjälpa dig att ansöka om ett bankkonto hos en bank i landet samt ett spanskt NIE-nummer som är en motsvarighet till vårt svenska personnummer. Två krav som måste uppfyllas vid ett köp.


Reservationskontrakt 

När du väl har hittat dina drömmars hem skriver mäklaren ett “Contrato de Reserva” - ett reservationskontrakt. I samband med detta betalar du en avgift vilket innebär att fastigheten tas bort från marknaden i upp till två veckor. Under denna tid kan advokaten du anlitat inhämta relevanta uppgifter rörande fastigheten och dess ägarförhållanden och skulder exempelvis. Om det upptäckts oegentligheter eller brister kan reservationsbeloppet återbetalas.


Privat köpekontrakt

Nästa steg innan du får nycklarna till ditt nya hem är ett “Contrato de Compraventa”, ett privat köpekontrakt. Detta är ett avtal som är bindande som skrivs under av köparens advokat och säljarens advokat. I samband med underskriften betalas även en handpenning på tio procent av köpesumman.


Lagfart 

Det sista du behöver tänka på är en så kallad “Escritura Publica”, det vill säga lagfarten. Köpet avslutas oftast på kontoret hos en notarius publicus som är en officiellt utsedd jurist. Denna jurist har till uppgift att kontrollera säljarens och köparens identiteter. Här skriver man på kontraktet och nycklarna överlämnas.


No items found.